Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételeka Molnár és Társa Kft (továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden ÁSzF) tartalmazza a rocksafety.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termékértékesítési szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevő (továbbiakban: Ön) általi használatának feltételeit.Jelen Általános Szerződési Feltételeket az Üzemeltető valamennyi és a Webáruházban elérhető és megvásárolható árucikkének a Webáruházban történő megvásárlására alkalmazni kell.Az Ön személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.A szerződés nyelve magyar.A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat az Üzemeltető iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető az Üzemeltető székhelyén.Ön a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:


1. Üzemeltető adatai

 • Név: Molnár és Társa Kft.
 • Székhely és levelezési cím: 5100 Jászberény, Nagykátai út 27.
 • További telephelyek:
  • 2030 Érd, Erika u. 18.
  • 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/A(ROCK Munkaruházati Üzlet – TESCO üzletsor Jászberény)
 • Cégjegyzékszám: Cg. 16-09-004518
 • Bejegyző Bíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégbírósága
 • Adószám: 11502159-2-16
 • Telefonszám: +36 (57) 515 700
 • Email cím: webshop@rocksafety.com2. Webáruház használatának feltételei

2.1. Felelősség

2.1.1. Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

2.1.2. Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

2.1.3. A Felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

2.1.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

2.1.5. Az Internet globális jellege miatt Ön elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

2.1.6. Amennyiben Ön a Webáruházon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a részünkre. Ha az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.2. Szerzői jogok

2.2.1. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

2.2.2. A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

2.2.3. A jelen ÁSzF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSzF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

2.2.4. Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a molnargloves.hudomain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az Üzemeltető által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Üzemeltető adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Üzemeltető külön engedélyt ad.

2.2.5. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

2.2.6. A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy az Üzemeltető a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.3. A Webáruházban történő vásárlás

3.1. RegisztrációA Webáruház tartalmának jelentős része elérhető bárki számára, regisztráció nélkül de a vásárlásnak feltétele az érvényes regisztráció. Ha Ön regisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következő adatokat kell megadnia az Üzemeltető részére:

 • Név,
 • Email cím,
 • Felhasználói név,
 • Jelszó,
 • Címadatok,
 • Adószám

A regisztráció sikeréről az üzemeltetőemail-ben tájékoztatja Önt.Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni a webshop@rocksafety.com email címre küldött üzenettel, vagy a Webáruházban a felhasználói adatoknál. Az üzenet megérkezését követően az Üzemeltető köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ön felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Üzemeltetőt.Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Szerződéskötés lépései Ön a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

 • Az oldalon történő vásárláshoz szükséges regisztráció. Regisztráció nélkül nem tudja leadni a rendelését.
 • Keresse meg a Webáruházban azt a terméket, amit szeretne meg vásárolni, majd nyissa meg annak terméklapját.
 • Adja meg a vásárolni kívánt mennyiséget.
 • Ha minden paramétert rendben megadott, és a mennyiséget is beállította, nyomja meg a "Megrendelem" gombot. Ezzel a gombnyomással a termék a megadott paraméterekkel és a megadott mennyiségben az Ön virtuális kosarába fog kerülni.
 • Ismételje a lépéseket a 2-es ponttól egészen addig, amíg minden Ön által vásárolni kívánt termék a virtuális kosarába nem kerül.
 • Miután minden Önnek szükséges terméket a kosárba rakott, és szeretné véglegesíteni a vásárlását, nyomja meg a "Árukosár" gombot, majd válassza a „Pénztárhoz menni” lehetőséget az előbbi gombnyomásra megnyíló oldalon
 • Amennyiben korábban már vásárolt és regisztrált Bejelentkezhet és amennyiben szükséges módosíthatja adatait.
 • Itt még módosíthatja a kosara tartalmát majd a „Megrendelés” gombra kattintva megjelennek a címadatai. Számlázási és szállítási címe, amiken itt még módosíthat. Ha minden rendben, akkor a „Fizetési mód kiválasztása” gomb megnyomásával tudja folytatni a vásárlást.
 • Ezután tudja beállítani a kívánt fizetési módot, ami lehet utánvét, előre utalás vagy átutalás (előzetes megállapodás alapján). Ha ezt is beállította, akkor a „Jóváhagyás” gombra kattintva folytathatja a vásárlást
 • Ezután egy összesítő képernyő fogadja, ahol le tud mindent ellenőrizni. Ha mindent rendben talált, akkor a „Megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti a vásárlását.
 • Utolsó lépésként a Webáruház felületén a megrendelés sikeres elküldését követően megjelenik a rendelési azonosítója, mely a vásárlását egyértelműen azonosítja. A rendelési azonosítót a visszaigazoló e-mailben is elküldjük és a visszaigazoló email tartalmazni fogja a megvásárolni kívánt termékeket, azok paramétereit, és minden más adatot is, amit a rendelés során megadott az Üzemeltető részére. Ekkor Ön és az Üzemeltető között szerződés jön létre, ami írásba foglaltnak minősül. Ez a szerződés kizárólag a visszaigazoló email formájában "iktatódik".
 • Ha bármilyen hibát talál a visszaigazoló e-mailben, szereplő adatokban, vagy 10 percen belül nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, akkor kérjük, mielőbb jelezze ezeket az Üzemeltető ügyfélszolgálatának, hogy elvégezhessük a szükséges módosításokat. Ha nem talált hibát, és megkapta e-mail-ben a visszaigazolást, akkor nincs más dolga, mint türelmesen várni, amíg küldjük Önnek a termékeket és a további információkat.


3.3. Adatbeviteli hibák javításaÖnnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Üzemeltető részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolásAz Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Üzemeltető késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló email útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ön részére. A visszaigazoló email tartalmazza az Ön által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, és a fizetendő végösszeget.Amennyiben Ön rendelését már elküldte az Üzemeltető részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az Üzemeltető felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (3 munkanapon belül) nem kapja meg az Üzemeltető elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. (Kérjük, ellenőrizze levelező rendszere levélszemét „SPAM” mappáját is.E visszaigazoló email az Üzemeltető részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az Üzemeltető és Ön között.A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a rendelés törlésére, amennyiben a termékeket az Üzemeltető által definiált és Ön számára ismertetett határidőn belül nem veszik át. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy - saját elbírálása alapján - ne minden rendelést szolgáljon ki.

3.5. A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSzF 3.8 pontjában tájékozódhat.A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre, illetve egyedi megállapodás esetén más devizában.Kedvezmények: Az Üzemeltető által biztosított akciós csomagjain keresztül, termékei kedvezőbb áron vásárolhatók meg, mint az egyébként is alacsony Üzemeltetői árak. Az akciós csomagjaink árai csak a Webáruházban leadott megrendelésekre érvényesek. E-mailen vagy telefonon keresztül leadott megrendelések esetében nem érvényesek.

3.6. A Fizetésa vásárlásakor megadott módon történik, ami lehet utánvét, előre utalás és Átutalás (előzetes megállapodás alapján).

3.7. A számlát az Üzemeltetőa megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően az Ön részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad, ha nincs külön e-számla megállapodás.

3.8. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1.) Hatálya
Ezen „ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK” vonatkoznak minden megrendelőre, akivel nincs az ettől eltérő feltételekkel kapcsolatos megállapodás.

2.) A szállítás módja
A rendelésteljesítése történhet postai úton, telephelyünkön történő személyes átvétellel és túrajárattal történő kiszállítással. 100.000,- Ft nettó számlaérték alatt a webshop üzemeltetője dönti el, hogy melyik megoldást választja. 100.000,- Ft nettó számlaérték felett a teljesítés módja megegyezés tárgya lehet.

3.) A szállítás ideje:
Raktári tételek esetében a 13:00-ig leadott rendeléseket a webshop üzemeltetője

 • aznap postára adja vagy
 • a rendelés leadásának napját követő első túrajárattal kiszállítja vagy
 • a rendelés leadásának napját követő első munkanapra személyes átvételre előkészíti.

A nem raktári tételek esetében a webshop üzemeltetője a saját rendelési ciklusához igazodva gondoskodik a beszerzésről.
Mindkét esetben a megrendelő e-mail útján tételes tájékoztatást kap a várható teljesítési időről.

4.) Fizetési feltétel:
A számlaérték teljesítése a megrendelő részéről történhet utánvétellel, bannkártyás fizetéssel ill. proforma számlára előreutalással.

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

 


5.) A szállítás költsége:
20.000,- Ft nettó rendelési érték alatt

 • a szállítási díjon felül 500,- Ft+áfa csomagolási költséget számít fel a webshop üzemeltetője.

50.000,- Ft nettó rendelési érték alatt

 • A megrendelő címére történő feladás esetén a normál szállítási díjszabás szerinti díjat számlázzuk tovább. (Utánvét esetén 1.170,- Ft/csomag+áfa, előreutalás és bankkártyás fizetés esetén 970,- Ft/csomag+áfa.)
 • 50.000,- Ft nettó rendelésiérték felett 
  • - A szállítás díjtalan. 4. Jótállás

4.1. A kötelező jótállást az Üzemeltető és a fogyasztók között az érvényben lévő Kormányrendelet határozza meg, melynek Melléklete tartalmazza a kötelező jótállás alá tartozó termékek körét és a jótállás kötelező határidejét. Szavatossági és Jótállási igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti:Név: Molnár és Társa Kft.Cím: 5100 Jászberény, Nagykátai út 27.Email: webshop@rocksafety.com

4.2 A termék meghibásodása esetén a Vásárlónak az alábbi teendői vannak:

A problémás terméket a számla másolatával együtt a Szolgáltató címére kell visszajuttatni. (5100 Jászberény, Nagykátai út 27.) Ezt megteheti postai úton, de személyesen is.

    A garanciális problémával visszaküldött árukat csak tiszta (kimosott, megtisztított, stb.) állapotban tudjuk átvenni!

    Szándékosan megrongált, nem rendeltetésszerűen használt terméket nem áll módunkban cserélni!

    Ha a reklamáció jóváhagyásra kerül és a reklamáció jogosnak bizonyult, 3 lehetőség közül választhat: 1.) A termék cseréje. 2.) Az összeg levásárlása. 3.) Az összeg visszafizetése.
     Reménytelen  a  szavatosság  érvényesítése , amennyiben  a  lábbeli  a  minimálisan  elvárható  ápolás  jeleit  sem  mutatja , illetve , ha  a  nem  rendeltetésszerű  használat  során  durva  sérülést  szenvedett . Ilyen  pl. a  cipőfűző  rendszeres  használatának  elmulasztása  során  a  sarok  letaposása , rendszeresen  olyan  nedves  körülmények  között  használták , ahol  gumicsizma  lett  volna  indokolt …
    – Mellékelni  kell  a  vásárlást  igazoló  számla  másolatát , hogy  ezáltal  annak  pontos   időpontja , és  a  termék  is  beazonosítható  legyen .

 

5. Jogérvényesítési lehetőségek

5.1. Panaszügyintézés helye

5.1.1. Ön a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:Név: Molnár és Társa Kft.Cím: 5100 Jászberény, Nagykátai út 27.Email: webshop@rocksafety.com

5.2. Panaszügyintézés módja

5.2.1. Az Üzemeltető a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 5.1.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol az Ön kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

5.2.2. Szóban közölt panaszt az Üzemeltető azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

5.3. Panaszügyintézés ideje

5.3.1. Az Üzemeltetőaz Ön által előterjesztett kifogásokat a 5.1.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, H-CS: 07:00 – 16:00, P: 07:00 – 13:30 között fogadja.

5.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

5.4.1. Amennyiben az Üzemeltető és Ön között esetlegesen fennálló jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:


6. Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

6.1. Az Üzemeltető az árváltozás és a vásárlási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra.

6.2. Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.7. Tulajdonjog fenntartása

7.1. A vételár teljes kifizetéséig a termék az Üzemeltető tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Üzemeltető irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.8. Egyéb rendelkezések

8.1. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015 szeptember 1.

 

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése